Атріо-вентрикулярні блокади

Серцеві блокади виникають, коли є часткове або повне блокування проходження електричних імпульсів по провідній системі (“нервах”) серця. Рівень локалізації блокади, супутні симптоми, а також можливі причини виникнення блокад визначають? чи стан є потенційно летальним, чи ні (мал.1).

Мал.1  Схематичне зображення провідної системи серця

Розрізняють атріо-вентрикулярну (А-В) блокаду І, ІІ (неповна блокада типу 1 або 2) і ІІІ ступеня (повна).

  • А-В блокада І ступеня.

У цьому випадку імпульс проходить по провідній системі серця, проте за довший звичайного час (порушення провідності на рівні А-В вузла, мал.2) і не обов’язково супроводжується падінням пульсу (брадикардія). Якщо ж все-таки пульс значно знижується, і це спричинює в пацієнта характерні симптоми (запаморочення, задишку і/або втрату свідомості), пацієнту може бути показана імплантація електрокардіостимулятора (див. розділ “Послуги”, — “Імплантація електрокардіостимулятора” і розділ “Статті”, — “Електрокардіостимулятори (ЕКС) та покази до їхнбої імплантації”).

Мал.2  Блокада на рівні А-В вузла

  • А-В блокада ІІ ступеня, тип Мобітц-1.

Це блокада глибшого ступеня (мал.2). В її основі лежить прогресуюче подовження часу проходження імпульсу через атріо-вентрикулярний вузол (А-В вузол) як при блокаді І ст. після кожного скорочення серця з наступним повним блокуванням проходження імпульсу.
Це захворювання не належить до потенційно летальних станів, якщо у пацієнта немає супутньої блокади однієї з ніжок Пучка Гіса або симптомів пов’язаних із брадикардією. У такому разі йому може бути показана імплантація  електрокардіостимулятора (див. розділ “Послуги”, — “Імплантація електрокардіостимулятора” і розділ “Статті”, — “Електрокардіостимултори (ЕКС) та покази до їхньої імплантації”).

  • А-В блокада ІІ ступеня, тип Мобітц-2.

Це блокада ще глибшого ступеня (мал.2). В її основі лежить періодичне блокування кожного другого, третього або четвертого електричного імпульсу в А-В вузлі. Тому позначають таку блокаду як 2:1, 3:1, 4:1. Цей стан належить до потенційно летальних і потребує імплантації електрокардіостимулятора (див. розділ”Послуги”, — “Імплантація електрокардіостимулятора” і розділ “Статті”, — “Електрокардіостимулятори (ЕКС) та покази до їхньої імплантації”).

  • А-В блокада ІІІ ступеня (повна).

У цій ситуації електричні імпульси від синусового вузла нездатні пройти до А-В вузла і поширитись на шлуночки (мал.3). Через це передсердя працюють у своєму власному ритмі (переважно з нормальною частотою), а шлуночки (які виконують основну насосну функцію серця) — у своєму ритмі, та із значно нижчою від нормальної частотою.

Цей стан є також потенційно летальним, тому цим хворим абсолютно показана імплантація електрокардіостимулятора (див. розділ “Послуги”, — “Імплантація електрокардіостимулятора” і розділ “Статті”, — “Електрокардіостимулятори (ЕКС) та покази до їхньої імплантації”).

Медикаментозне лікування вищеописаних станів є майже або повністю неефективним.